พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พิพิธภัณฑ์เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดตั้งแต่ 09:00 น. ถึง 16:00 น.

โทรศัพท์ : 0-5384-1234 ต่อ 4209

โทรสาร : 0-5329-9754

เว็บไซต์ : https://www.qsbg.org

พิพิธภัณฑ์เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดตั้งแต่ 09:00 น. ถึง 16:00 น.

โทรศัพท์ : 0-5384-1234 ต่อ 4209

โทรสาร : 0-5329-9754

เว็บไซต์ : https://www.qsbg.org