10 - 11

March 2023

คณะนักเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

10/03/2566

ต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยน้ำนัก, โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ, โรงเรียนวัดน้ำพุ, และโรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู เข้าศึกษาและเยี่ยมชมนิทรรศการธรรมชาติในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และเยี่ยมชมนิทรรศการ"ธรรมชาติบันดาลใจ" 

Gallery
คณะนักเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์-38
คณะนักเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์-40
คณะนักเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์-42
คณะนักเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์-44
คณะนักเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์-39
คณะนักเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์-41
คณะนักเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์-43
คณะนักเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์-45

Share post :


Activities and events you might be interested in

Mother Nature

นิทรรศการเคลื่อนที่ จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นิทรรศการ ธรรมชาติบันดาลใจ เป็นการนำเสนอแนวคิดด้านนวัตกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติซึ่งเป็นแนวทางที่นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นนิทรรศการที่จะช่วยให้มนุษย์เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติมากขึ้น โดยการการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมที่ในการออกแบบชุดว่ายน้ำที่มีการเลียนแบบเกล็ดของปลาฉลาม นวัตกรรมปีกเครื่อง

คณะโรงเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

คณะโรงเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์