23 - 24

February 2023

คณะโรงเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

คณะโรงเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

Gallery
คณะโรงเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์-28
คณะโรงเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์-30
คณะโรงเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์-29
คณะโรงเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์-31

Share post :


Activities and events you might be interested in

คณะนักเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

10/03/2566 ต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยน้ำนัก, โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ, โรงเรียนวัดน้ำพุ, และโรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู เข้าศึกษาและเยี่ยมชมนิทรรศการธรรมชาติในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และเยี่ยมชมนิทรรศการ"ธรรมชาติบันดาลใจ"

Mother Nature

นิทรรศการเคลื่อนที่ จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นิทรรศการ ธรรมชาติบันดาลใจ เป็นการนำเสนอแนวคิดด้านนวัตกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติซึ่งเป็นแนวทางที่นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นนิทรรศการที่จะช่วยให้มนุษย์เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติมากขึ้น โดยการการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมที่ในการออกแบบชุดว่ายน้ำที่มีการเลียนแบบเกล็ดของปลาฉลาม นวัตกรรมปีกเครื่อง