03

March 2023

-

31

December 2023

Mother Nature

นิทรรศการเคลื่อนที่ จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นิทรรศการ ธรรมชาติบันดาลใจ เป็นการนำเสนอแนวคิดด้านนวัตกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติซึ่งเป็นแนวทางที่นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นนิทรรศการที่จะช่วยให้มนุษย์เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติมากขึ้น โดยการการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมที่ในการออกแบบชุดว่ายน้ำที่มีการเลียนแบบเกล็ดของปลาฉลาม นวัตกรรมปีกเครื่องบินที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบินของนก และสนุกกับกิจกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ


Gallery
Mother Nature-32
Mother Nature-34
Mother Nature-36
Mother Nature-33
Mother Nature-35
Mother Nature-37

Share post :


Activities and events you might be interested in

คณะนักเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

10/03/2566 ต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยน้ำนัก, โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ, โรงเรียนวัดน้ำพุ, และโรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู เข้าศึกษาและเยี่ยมชมนิทรรศการธรรมชาติในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และเยี่ยมชมนิทรรศการ"ธรรมชาติบันดาลใจ"

คณะโรงเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

คณะโรงเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์