บอร์ดนิทรรศการ (โถงทางเข้าชั้น 3 )

360° Virtual Reality Tour

“หากเราจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ เราต้องหันมาปกป้องรักษาป่าไม้ที่เหลืออยู่อย่างจริงจัง และในเวลาเดียวกัน ต้องให้โอกาสที่ความสมดุลทางธรรมชาติจะฟื้นฟูขึ้นมาได้อีก วิธีนี้จะทำให้เราสามารถช่วยตัวเองกันได้ อย่างที่เราเคยทำมาแล้วเป็นเวลานับร้อยๆ ปี”

พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพระองค์ท่านทรงได้รับสมัญญานามว่า “พระมารดาแห่งความคุ้มครองความหลากหลายทางธรรมชาติ”

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงงานสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์ป่าเพื่อการรักษาต้นน้ำ และมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่หลายโครงการ อาทิเช่น โครงการป่ารักน้ำ, โครงการสวนป่าสิริกิติ์ และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ เป็นต้น

 พรรณไม้ในพระนาม หมายถึง พรรณไม้ที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตตั้งชื่อตามพระนามาภิไธยหรือพระอิสริยยศ ในอดีต มีนักพฤกษศาสตร์ต่างชาติและชาวไทย ขอพระราชทานพระราชานุญาตขนานนามดอกไม้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้แก่ กุหลาบควีนสิริกิติ์, คัทลียาควีนสิริกิติ์ และดอญญ่าควีนสิริกิติ์ เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับพรรณไม้พระราชทาน กับพรรณไม้ทรงโปรด ของพระองค์ท่านอีกด้วย

Gallery
บอร์ดนิทรรศการ (โถงทางเข้าชั้น 3 )-8
บอร์ดนิทรรศการ (โถงทางเข้าชั้น 3 )-10
บอร์ดนิทรรศการ (โถงทางเข้าชั้น 3 )-9
บอร์ดนิทรรศการ (โถงทางเข้าชั้น 3 )-11
Listen to the exhibition audios

บอร์ดนิทรรศการ (โถงทางเข้าชั้น 3 )

ENGLISH
ภาษาไทย
0