วันที่โลกไม่มีต้นไม้......สู่เส้นทางสีเขียว

360° Virtual Reality Tour

มนุษย์อาศัยพึ่งพาต้นไม้มาตั้งแต่มนุษย์ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกจนถึงปัจจุบันจากพฤติกรรมของมนุษย์ที่มุ่งแต่จะใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศจนก่อให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ อย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน และหากเราทุกคนยังไม่ยั้งคิด ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เมื่อต้นไม้อยู่บนโลกไม่ได้ เมื่อนั้นมนุษย์ก็จะอยู่ไม่ได้ ถึงเวลาที่เราจะหันมามองปัญหาและหาทางแก้ไข และเราก็ยังมีทางเลือกและทุกคนสามารถช่วยได้

ทางออกในการแก้ปัญหาโลกร้อน เส้นทางสู่ทางรอดของพืชพรรณ คือ เส้นทางรอดของมนุษย์เช่นเดียวกัน เพียงมนุษย์ใส่ใจและเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ก็อาจช่วยต่อเวลาให้กับโลกใบนี้ได้

“หากมนุษย์ปราศจากต้นไม้ ก็คงเป็นเรื่องยากที่จะเอาชีวิตรอด” เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะช่วยกันได้คือการรู้จักปลูกรู้จักใช้เพื่อประโยชน์ที่จะกลับมาสู่ตัวเอง

Gallery
วันที่โลกไม่มีต้นไม้......สู่เส้นทางสีเขียว-63
วันที่โลกไม่มีต้นไม้......สู่เส้นทางสีเขียว-65
วันที่โลกไม่มีต้นไม้......สู่เส้นทางสีเขียว-67
วันที่โลกไม่มีต้นไม้......สู่เส้นทางสีเขียว-69
วันที่โลกไม่มีต้นไม้......สู่เส้นทางสีเขียว-64
วันที่โลกไม่มีต้นไม้......สู่เส้นทางสีเขียว-66
วันที่โลกไม่มีต้นไม้......สู่เส้นทางสีเขียว-68
วันที่โลกไม่มีต้นไม้......สู่เส้นทางสีเขียว-70
Listen to the exhibition audios

วันที่โลกไม่มีต้นไม้......สู่เส้นทางสีเขียว

ENGLISH
ภาษาไทย
0