ย้อนรอยนักพฤกษศาสตร์ไทย (ก้าวแรกของการสำรวจพรรณไม้ในภาคเหนือของไทย)

360° Virtual Reality Tour

ดร. ซี ซี ฮอสเซอุส หรือ คาร์ล เคิร์ท ฮอสเซอุส นักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้เดินทางเข้ามาเก็บตัวอย่างพรรณไม้ในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2447-2449 ซึ่งตัวอย่างพรรณไม้ไทยที่ ดร. ซี ซี ฮอสเซอุส เก็บรักษาไว้มีหลายแห่ง เช่น ที่สวนพฤกษศาสตร์คิว พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติลอนดอน ปารีส เอดินบะระ และเจนีวา พร้อมทั้งตั้งชื่อพรรณไม้ไทยพร้อมตีพิมพ์คำบรรยายลักษณะพรรณไม้ไทยไว้หลายชนิด

ดร. ซี ซี ฮอสเซอุส เป็นนักพฤกษศาสตร์คนแรกที่มาทำการสำรวจป่าในภาคเหนือและค้นพบพืชพรรณใหม่ๆ เป็นผู้มาสำรวจคนแรก โดยใช้เส้นทางสำรวจพรรณไม้หลายเส้นทางเช่น ดอยเชียงดาว โดยเฉพาะ ดอยสุเทพและดอยอินทนนท์ และยังได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวเหนือ พร้อมบันทึกวิถีชนพื้นเมือง ชาวเขา ปัญหาที่ป่าไม้ถูกทำลาย เช่น ไฟป่า การตัดไม้ทำลายป่า การต่อยอดการศึกษาความหลากหลายของพืชพรรณในภาคเหนืออีกด้วย

ศ.ดร.เต็ม สมิตินันทน์ ผู้บุกเบิกวงการพฤกษศาสตร์ของประเทศไทย ปรมาจารย์ด้านพฤกษศาสตร์ของไทย ผู้ยกระดับมาตรฐานพฤกษศาสตร์ไทยสู่สากล 

“การที่จะศึกษาพรรณไม้ให้แตกฉาน จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีปัจจัย 4 ประการ คือ 1. นักพฤกษศาสตร์ 2. หอสมุดพฤกษศาสตร์ 3. หอพรรณไม้ 4. สวนพฤกษศาสตร์ ปัจจัยทั้ง 4 นี้ ปัจจุบันนับว่า ของเรายังบกพร่อง”

“การค้นคว้าด้านการใช้ประโยชน์และของป่า จำเป็นต้องอาศัยวิชาการพฤกษศาสตร์เป็นหลักอยู่มาก เพระบรรดาตัวอย่างไม้และของป่าที่ได้สำรวจเก็บหามานั้นหากไม่ทราบชนิดแล้วก็ย่อมไปไม่มีคุณค่าทางวิชาการแต่อย่างใด การรู้จักพรรณพืชของเราโดยกว้างขวางนั้น เท่ากับรู้จักว่า เรามีทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดบ้าง”

Gallery
ย้อนรอยนักพฤกษศาสตร์ไทย (ก้าวแรกของการสำรวจพรรณไม้ในภาคเหนือของไทย)-25
ย้อนรอยนักพฤกษศาสตร์ไทย (ก้าวแรกของการสำรวจพรรณไม้ในภาคเหนือของไทย)-29
ย้อนรอยนักพฤกษศาสตร์ไทย (ก้าวแรกของการสำรวจพรรณไม้ในภาคเหนือของไทย)-31
ย้อนรอยนักพฤกษศาสตร์ไทย (ก้าวแรกของการสำรวจพรรณไม้ในภาคเหนือของไทย)-33
ย้อนรอยนักพฤกษศาสตร์ไทย (ก้าวแรกของการสำรวจพรรณไม้ในภาคเหนือของไทย)-35
ย้อนรอยนักพฤกษศาสตร์ไทย (ก้าวแรกของการสำรวจพรรณไม้ในภาคเหนือของไทย)-72
ย้อนรอยนักพฤกษศาสตร์ไทย (ก้าวแรกของการสำรวจพรรณไม้ในภาคเหนือของไทย)-27
ย้อนรอยนักพฤกษศาสตร์ไทย (ก้าวแรกของการสำรวจพรรณไม้ในภาคเหนือของไทย)-30
ย้อนรอยนักพฤกษศาสตร์ไทย (ก้าวแรกของการสำรวจพรรณไม้ในภาคเหนือของไทย)-32
ย้อนรอยนักพฤกษศาสตร์ไทย (ก้าวแรกของการสำรวจพรรณไม้ในภาคเหนือของไทย)-34
ย้อนรอยนักพฤกษศาสตร์ไทย (ก้าวแรกของการสำรวจพรรณไม้ในภาคเหนือของไทย)-71
Listen to the exhibition audios

ย้อนรอยนักพฤกษศาสตร์ไทย (ก้าวแรกของการสำรวจพรรณไม้ในภาคเหนือของไทย)

ENGLISH
ภาษาไทย
0