พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติอยู่ที่ไหน?

อยู่ในองค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่