โลกของเรา

360° Virtual Reality Tour

โลกของเราประกอบด้วยหินและแร่หลากหลายชนิด ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น เมื่อหินหนืดใต้ผิวโลกเมื่อปะทุขึ้นมา และเย็นตัวลงจะกลายเป็น หินอัคนี ได้แก่ หินบะซอลต์ หินแกรนิต หินแกบโบร ในขณะเดียวกันหินและแร่ชนิดต่างๆ ถูกกัดเซาะ จนกลายเป็นตะกอน และถูกอัดแน่นกลับมาใหม่ จะเรียกว่า หินตะกอน เช่น หินปูน หินทราย เป็นต้น หรือหินตะกอนหรือหินอัคนีที่ได้รับความร้อนและความกดดันสูงๆ ก็จะเปลี่ยนมาเป็น หินแปร เช่น หินอ่อน หินชนวน หินไนส์ ซึ่งปัจจัยทางหิน ดิน แร่ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพรรณพืชทุกชนิด โดยในประเทศไทย นักพฤกษศาสตร์ได้คาดคะเนว่าพืชทั้งหมดในประเทศไทยน่าจะมีประมาณ 15,000 ชนิด ซึ่งคิดเป็นความหลากหลายของพืชทั่งโลกเท่ากับร้อยละ 8 ซึ่งในความหลากหลายเหล่านี้ก็มีปริศนาให้ค้นหาอยู่

Gallery
โลกของเรา-18
โลกของเรา-21
โลกของเรา-23
โลกของเรา-20
โลกของเรา-22
โลกของเรา-24
Listen to the exhibition audios

โลกของเรา

ENGLISH
ภาษาไทย
0